Vyhľadávanie
 
O spoločnosti

Korene vzniku spoločnosti INFORMA a.s. siahajú do roku 1996. Podnetom pre jej vznik boli získané skúsenosti pri zavádzaní a prevádzkovaní informačných technológií.
Predmetom činnosti spoločnosti je teda hlavne poradenská a konzultačná činnosť pri zavádzaní a prevádzkovaní informačných systémov v rôznych druhoch organizácií.
Ľudia združení v tejto spoločnosti sú jej hlavnou hybnou silou. Ich profesná a odborná štruktúra korešponduje s celou šírkou procesu realizácie zavádzania informačných technológií. Hlavný pilier činností spoločnosti predstavuje zavádzanie systému mySAP.com. Ambíciou tejto spoločnosti je však i pokrytie informačného trhu vlastnými produktmi. Spoločnosť INFORMA a.s. teda predstavuje spoľahlivého partnera ktorého potenciál sa skutočne oplatí využiť.

Spoločnosť INFORMA a.s. so sídlom v Komárne je dynamicky sa rozvíjajúcou IT konzultačnou spoločnosťou, pôsobiacou v oblasti implementácie a prevádzkovania informačných systémov na báze aplikácií mySAPTM Business Suite.  Vznikla v roku 1996 a v súčasnosti zamestnáva desiatku konzultantov s bohatými odbornými skúsenosťami. Poradcovia spoločnosti získali a získavajú skúsenosti na projektoch všetkých rozmerov, od projektov v malých spoločnostiach až po medzinárodné projekty. V roku 2001 získala spoločnosť INFORMA a.s. od SAP Slovensko s.r.o. Bratislava ocenenia: smallsap.sk Partner 2001mySAP.comTM Partner 2001

PREČO PRÁVE INFORMA ???

Odborné znalosti - skúsenosti
Hodnota spoločnosti spočíva v sústredených vedomostiach a odborných skúsenostiach, ktoré odovzdáme našim zákazníkom.
 
Spoľahlivosť
Najdôležitejším cieľom spoločnosti je uspokojenie požiadaviek zákazníkov poskytovaním služieb vo vysokej kvalite, minimalizovaním nákladov na zavedenie a dodržaním dohodnutých realizačných termínov.

Dlhodobé partnerstvo
Budovanie dlhodobých, vzájomne výhodných vzťahov so zákazníkmi podporujúce celý životný cyklus budovania informačného systému: 

inštalácia > implementácia > prevádzkovanie > podpora pri využívaní > rozvoj funkcionality.test

 
Novinky emailom
E-mail:
Ak chcete dostávať novinky o našich službách e-mailom, zapíšte sa.
Copyright © 2008 INFORMA a.s. All rights reserved. Design: gART