Vyhľadávanie
 
Realizácia riešenia

Postup implementácie SAP Best Practices Baseline Package bol viackrát osvedčený u malých a stredných podnikoch na Slovensku.

PONUKOVÉ KONANIE - Na prezentáciách je zákazník oboznámený s rozsahom a funkčnosťou prednastaveného riešenia a s ponukanými službami. Ak zákazníkove požiadavky nie sú pokryté s funkciami riešenia, tak tieto požiadavky sú zapracované do Cieľového konceptu, na ktorý sa uzatvára zmluva o implementácii.

IMPLEMENTÁCIA - proces realizácie SAP Best Practices Baseline Package sa skladá zo štyroch fáz. Samotná implementácia Best Practices Baseline Package trvá od 3 do 4 mesiacov, ktorá sa však môže líšiť v závislosti na viacpožiadavkách zákazníka.

  • Príprava projektu - počas tejto fázy je vytvorený a schválený dokument Definícia projektu, obsahujúci plán projektu, štandardy projektu a procedúry projektu. Zrealizuje sa úvodné stretnutie projektového tímu. Nasleduje úvodné prehľadové školenie. Následne je na odbornom stretnutí so zákazníkom vyplnený dotazník.
  • Realizácia - na nastavenom vývojovom systéme sa uskutoční detailné školenie kľúčových používateľov. Po tomto školení kľúčoví používatelia upresňujú svoje požiadavky (ak je to potrebné) a vytvára sa modifikovaná verzia dotazníka, ktorý sa opakovane importuje do vývojového systému. Systém je nastavený na cieľovú funkčnosť. Potom pracovníci zákazníka vykonajú pod odborným vedením SAP funkčné a integračné testy. Prípadné zistené nedostatky sú následne vo vývojovom systéme odstránené. Vypracuje sa detailný plán prechodu do produktívnej prevádzky. Technicky sa inštaluje produktívny (PROD) systém.
  • Príprava produktívnej prevádzky - na finálne nastavenom vývojovom systéme sa vykoná školenie koncových používateľov. Do produktívneho systému sú prenesené finálne nastavenia. Vykoná sa migrácia kmeňových údajov a tie sú vložené do produktívneho systému.
  • Produktívna prevádzka a podpora - v tejto fáze sa do produktívneho systému migrujú pohybové údaje. Počas nábehu sa poskytuje zodpovedajúca podpora. Zákazník potvrdzuje funkčnosť a presnosť produktívneho systému a projekt implementácie sa končí.
 
Novinky emailom
E-mail:
Ak chcete dostávať novinky o našich službách e-mailom, zapíšte sa.
Copyright © 2008 INFORMA a.s. All rights reserved. Design: gART