Vyhľadávanie
 
Skúsenosti

Skúsenosti (Best Practices)
Na základe najlepších skúseností bol vybraný aj pevný (Baseline) rozsah kľúčových prednastavených procesov. SAP Best Practices Baseline Package pokrýva tieto základné scenáre:

  • Finančné účtovníctvo - účtovníctvo hlavnej knihy, účtovníctvo dodávateľov, účtovníctvo odberateľov, účtovníctvo dlhodobého majetku, Banka, Pokladňa, výkazníctvo (súvaha, výsledovka, cash-flow, DPH, súhrnný výkaz a pod.)
  • Nákladové účtovníctvo - pomáha spoločnostiam vyhodnocovať a riadiť ich výkonnosť. Nákladové účtovníctvo poskytuje konzistentné a auditovateľné účtovné knihy pre reporting, podporu manačérskeho riadenia a zdroj pre analýzy, čím pomáha spoločnostiam lepšie riadiť svoju profitabilitu. Prednastavené riešenie pokrýva: účtovníctvo vnútropodnikových zákaziek a nákladových stredísk, analýzy ziskovosti, účtovníctvo ziskových stredísk, plánovanie nákladov a výnosov.
  • Predaj a distribúcia - poskytuje nástroje pre zvýšenie produktivity predaja, skrátenie predajného cyklu a zvýšenie obratu. Prednastavené riešenie pokrýva: riadenie ponukového a objednávkového cyklu, tvorbu cien, riadenie expedície, fakturáciu, informačný systém predaja.
  • Obstarávanie a evidencia zásob - umožňuje výkonné riadenie a realizáciu týchto procesov vo väzbe na ďalšie logistické procesy. Prednastavené riešenie pokrýva: riadenie procesu obstarávania, príjem materiálu na sklad, výdaj materiálu zo skladu, potvrdenie príjmu, likvidáciu logistických faktúr, skladovanie, inventúru, kontroling zásob, nákupný informačný systém.


Súčasťou dodávky produktu SAP Best Practices Baseline Package sú nasledovné dokumenty a nástroje:

  • Užívateľská dokumentácia
  • Užívateľské role
  • Nástroje na automatizovanú inštaláciu
  • Školiace materiály
  • Nástroje pre migráciu údajov
  • Nástroje pre testovanie
 
Novinky emailom
E-mail:
Ak chcete dostávať novinky o našich službách e-mailom, zapíšte sa.
Copyright © 2008 INFORMA a.s. All rights reserved. Design: gART