JUNIOR KONZULTANT/KA HCM – pozícia vhodná aj pre absolventa/ku VŠ, SŠ

Pozícia zahŕňa nasledovné činnosti:
• Podpora pri implementácii riešení v oblasti manažmentu ľudských zdrojov a HCM procesov
• Podpora užívateľov zákazníka pri produktívnej prevádzke
• Aplikácia legislatívnych zmien na základe zadania a pod dohľadom mentora
• Pravidelná mesačná podpora zákazníkov s nahrávaním legislatívnych aktualizácií podľa pokynov mentora
• Testovanie zmien a odstránených vád, podpora pri nasadzovaní
• Identifikácia a oprava nájdených chýb a hlásení na portáli podpory
• Tvorba užívateľskej dokumentácie
• Participácia na interných projektoch spoločnosti
• Spolupráca so SAP tímom

Požadované odborné znalosti a skúsenosti:
Máte pracovné skúsenosti v jednej z nasledujúcich rolí:
o junior konzultant/ka modulu HCM IS SAP (Human Capital Management = HCM)
o kľúčový/á používateľ/ka procesov personalistiky IS SAP (HCM – Human Capital Management)
o vedúci/a alebo kľúčový/á pracovník/ka oddelenia personalistiky so znalosťami procesov personalistiky a miezd

Alebo ste:
o absolvent/ka VŠ ekonomického smeru alebo so zameraním na personalistiku alebo informačné služby - informatika a informačné systémy
o absolvent/ka SŠ s relevantnou dokladovanou praxou v personalistike a so spracovaním miezd, ekonómie alebo v oblasti informačných technológií

• Záujem o personalistiku a mzdy
• Orientácia v IT oblasti, znalosť Microsoft Office a záujem o nové technológie
• Znalosť anglického jazyka (B2) - často pracujeme na medzinárodných projektoch, potrebujete sa dobre dohovoriť a zároveň vedieť komunikovať aj písomne na úrovni
• Ochota cestovať (vodičský preukaz sk. B alebo verejná doprava)

Čo uvítame a už dnes je vašou výhodou:
• Znalosť HR procesov
• Všeobecná znalosť ekonomických procesov
• Základná znalosť SAP
• Základná znalosť programovacieho jazyka ABAP (schopnosť identifikovať chybu)
• Znalosť nemeckého jazyka alebo maďarského jazyka

Osobnostné predpoklady:
• Záujem učiť sa nové veci
• Aktívny prístup v nachádzaní nových riešení
• Schopnosť samovzdelávania a samostatnosť pri vyhľadávaní informácií
• Komunikatívna a zároveň analytická osobnosť so záujmom vždy nájsť pre zákazníka a koncového používateľa čo najlepšie riešenie, dokážete navrhovať vlastné riešenia
• Orientácia na potreby zákazníka (pochopenie očakávaní, vysvetlenie voľby riešenia)
• Schopnosť pracovať samostatne
• Hľadáme niekoho, kto zapadne do nášho tímu, a aj v prípade hektickejších okamihov bude ostatným parťákom

Čo ponúkame:
• Odpovedajúce platové ohodnotenie v závislosti od odbornosti, skúseností a praxe
• Ročná výkonnostná odmena v závislosti od dosiahnutých výsledkov
• Pružná pracovná doba
• Home office
• 3 dni na zotavenie/sick days ročne
• Možnosť dlhodobého odborného rozvoja aj zmeny smerovania v práci (konzultant - rôzne procesy, vývojár – rôzne programovacie jazyky, vedúci projektu, vedúci tímu a iné)
• Možnosť online a „naživo“ interných a externých workshopov a školení, dostupné vzdelávanie v rámci openSAP školení a Learning Hub
• Odporučte známeho/mu, zamestnáme ho/ju, vydrží s nami 6 mesiacov a získate odmenu
• Partia príjemných a šikovných ľudí, ktorých baví, čo robia
• Podpora nápadov, nových produktov a inovácií
• Priestor skúšať nové technológie
• Projekty pre zaujímavých zákazníkov zo SR, ČR, Maďarska a ďalších krajín
• Sebarealizácia, atmosféra slobodnej firmy


Pracovný pomer: TPP

Termín nástupu: Dohodou

Miesto práce:
Komárno – sídlo spoločnosti INFORMA, a.s.

Bratislava – sídlo spoločnosti MIBCON SK s.r.o.

Home office – každý z nás pracuje samostatne a pritom spolu ako tím, nezáleží na tom odkiaľ pracujete, zaujíma nás, aby ste prácu vykonávali dobre a profesionálne. V prípade juniorskej pozície preferujeme on-site (na mieste) počas doby zácviku a aktívneho vedenia mentorom, nie je však podmienkou.

Priestory zákazníkov


Prosíme kandidátky a kandidátov, ktorí prejavili záujem o pracovnú pozíciu, aby poslali C.V. a optimálne aj motivačný list na e-mail info@informa.sk, spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov v spoločnostiach INFORMA a.s. a MIBCON SK s.r.o. v tomto znení:

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:
Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnostiam INFORMA a.s., so sídlom Ulica gen. Klapku 23, Komárno 945 01, IČO: 34 140 352, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, vložka číslo 190/N (ďalej len INFORMA) a MIBCON SK s.r.o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 55630/B (ďalej len “MIBCON“) a súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých INFORMA a MIBCON, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny MIBCON, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu.


Otázky a odpovede pre juniora/ku alebo absolventa/ku, ako to bude vyzerať, keď sa stanete členom / členkou nášho tímu.


Otázka: Čím sa budem zaoberať v práci, keď už prácu konzultanta/ky budem ovládať?
INFORMA: SAP HCM konzultant/ka realizuje nasadenie modulu HR/HCM na produktívnu prevádzku a následne podporuje kľúčových používateľov u zákazníkov. Na začiatku projektu sa budete podieľať na analýze zákazníckych požiadaviek. To znamená komunikovať so zákazníkom, klásť otázky, získavať informácie, overovať a potvrdzovať si, čo nie je z dodaných podkladov zrejmé. Potom navrhnete ako nastaviť biznis procesy a popíšete funkčné nastavenia HR/HCM v cieľovom koncepte. Po schválení zákazníkom pokračujete implementáciou (nastavovaním = customizáciou systému). Čo nastavíte, to je potrebné otestovať. Kľúčového používateľa vyškolíte a naučíte s modulom HR/HCM pracovať. Pripravíte technickú a používateľskú dokumentáciu. Po nasadení modulu HR/HCM do produkcie podporujete kľúčových používateľov zákazníka, tzn. pomáhate im napr. s nahrávaním legislatívnych updateov, vysvetľujete, opravujete, nastavujete a pomáhate s dennou rutinnou prácou a tak dokola 😊

Otázka: V akých technológiách alebo tool-och budem pracovať a rozvíjať sa?
INFORMA: Pracujeme s najmodernejším softwarom v oblasti ľudských zdrojov SAP ECC, SAP S/4HANA On-premise, SAP S/4HANA Cloud a v Prahe máme divíziu zameranú len na SuccessFactors

Otázka: Ako budú vyzerať moje prvé mesiace v INFORMA?
INFORMA: Budú sa vám venovať 2 mentori (Michal a Ľudka). Strávite spolu čas vysvetľovaním, učením sa, zoznamovaním sa so systémom SAP a HCM modulom. Začnete postupne malými, pravidelne sa mesačne opakujúcimi, úlohami pre zákazníkov. Náročnosť úloh sa bude stupňovať, preto bude dôležité, aby ste pracovali dôsledne, samostatne a systematicky. Určite počítajte so samoštúdiom, je súčasťou našej práce, či ste junior alebo prácu konzultanta HCM alebo iných modulov SAP robíte napr. 20 rokov. Významný podiel našich aktivít realizujeme remote.

Otázka: Čím budete pre INFORMA užitočný alebo užitočná?
INFORMA: Zvedavosťou, keď sa budete chcieť dozvedieť stále viac, vytrvalosťou sa stále učiť nové veci a presnosťou, to v prípade HCM je naozaj dôležité. Potrebujeme vás na posilnenie kapacít tímu (máme priveľa práce a potrebujeme ju rozdeliť medzi viacerých ľudí).

Otázka: Aká firma je INFORMA? 😊
INFORMA: V prvom rade - stabilná, vznikla v roku 1996, tak už má niečo za sebou. Pokojne, sú v nej mladší, v strednom veku aj starší, skúsení kolegovia. INFORMA je súčasťou skupiny MIBCON, ktorú tvorí 6 spoločností a 1 start-up so zameraním na odlišné nielen SAP technológie s dôrazom na vysokú expertízu (spolu cca viac ako 200 ľudí). Na Slovensku má INFORMA sesterskú spoločnosť MIBCON SK. Tvoria spolu spoločnosť MIBFORMA. Spolu je nás 25 ľudí v tíme na Slovensku. V INFORMA je príjemne. Sídli v súkromnej budove uprostred pokojnej časti Komárna. V areáli firmy máme vlastné parkovisko. V budove je dostatok miesta pre všetkých.

Vo voľnom čase jazdíme radi na bicykloch a zapájame sa do projektu Do práce na bicykli. Nájdete u nás aj takých, čo majú radi motorky, hudbu, a ešte všeličo iné.