JUNIOR KONZULTANT/KA Logistiky pre moduly SD, PP, MM – pozícia vhodná aj pre absolventa/ku VŠ

Pozícia zahŕňa nasledovné činnosti:
• Podpora pri implementácii riešení v oblasti logistických modulov
• Podpora užívateľov zákazníka pri produktívnej prevádzke
• Testovanie zmien a ladenie chýb, podpora pri nasadzovaní
• Hľadanie a oprava nájdených chýb a hlásení na portáli podpory
• Tvorba užívateľskej dokumentácie
• Participácia na interných projektoch spoločnosti
• Spolupráca so SAP tímom

Požadované odborné znalosti a skúsenosti:
• Záujem o procesy predaja, výroby, materiálového hospodárstva a údržby
• Orientácia v IT oblasti a záujem pracovať vo sfére informačných technológií
• Záujem o nové technológie a software
• Schopnosť analyticky uvažovať a navrhovať riešenia, odprezentovať ich a byť schopný/á o nich diskutovať
• Dobré komunikačné schopnosti
• Základná znalosť SAP - výhodou

Jazykové znalosti a ostatné požiadavky:
• Aktívna znalosť anglického jazyka (pracujeme na projektoch, kde je potrebné komunikovať s cudzincami), nemecký a maďarský jazyk výhodou
• MS Excel, MS Word, MS PowerPoint – pokročilý
• Ochota cestovať (vodičský preukaz skupiny B)

Miesto výkonu práce:
• Komárno

Čo ponúkame:
• Partia príjemných a šikovných ľudí, ktorých baví, čo robia
• Podpora inovátorstva a priestor skúšať nové technológie
• Práce s modernými aplikáciami a technológiami a zázemie konzultantskej spoločnosti
• Dlhodobé projekty u zaujímavých zákazníkov
• Sebarealizácia a odborný rast


Prosíme kandidátky a kandidátov, ktorí prejavili záujem o pracovnú pozíciu, aby poslali C.V. a optimálne aj motivačný list na e-mail info@informa.sk spolu so súhlasom s uchovaním osobných údajov v spoločnostiach INFORMA a.s. v tomto znení:

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov: Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti INFORMA a.s., so sídlom Ulica gen. Klapku 23, Komárno 945 01, IČO: 34 140 352, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, vložka číslo 190/N (ďalej len INFORMA) a súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých INFORMA, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny MIBCON, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu.


Otázky a odpovede pre juniora/ku alebo absolventa/ku, ako to bude vyzerať, keď sa stanete členom / členkou nášho tímu.


Otázka: Čím sa budem zaoberať v práci, keď už prácu konzultanta budem ovládať?
INFORMA: SAP logistický konzultant realizuje nasadenie modulov SD, PP, MM, PM na produktívnu prevádzku a následne podporuje kľúčových užívateľov u zákazníkov. Na začiatku projektu sa budete podieľať na analýze zákazníckych požiadaviek. To znamená komunikovať so zákazníkom, klásť otázky, získavať informácie, overovať a potvrdzovať si, čo nie je z dodaných podkladov zrejmé. Potom navrhnete ako nastaviť biznis procesy a popíšete funkčné nastavenia SAP modulov v cieľovom koncepte. Po schválení zákazníkom pokračujete implementáciou (nastavovaním = customizáciou systému). Čo nastavíte, to je potrebné otestovať. Kľúčového užívateľa vyškolíte a naučíte so SAP modulom pracovať. Pripravíte technickú a užívateľskú dokumentáciu. Po nasadení SAP modulu do produkcie podporujete kľúčových užívateľov zákazníka, tzn. pomáhate im napr. s nahrávaním legislatívnych updateov, vysvetľujete, opravujete, nastavujete a pomáhate s dennou rutinnou prácou a tak dokola 😊

Otázka: V akých technológiách alebo tool-och budem pracovať a rozvíjať sa?
INFORMA: Pracujeme s najmodernejším software-om v oblasti riadenia podnikových zdrojov a to SAP ECC 6.0 ako aj SAP S/4 HANA.

Otázka: Ako budú vyzerať moje prvé mesiace v INFORMA?
INFORMA: Budú sa Vám venovať mentori. Strávite spolu čas vysvetľovaním, učením sa, zoznamovaním sa so systémom SAP. Začnete postupne malými, pravidelne sa mesačne opakujúcimi, úlohami pre zákazníkov. Náročnosť úloh sa bude stupňovať, preto bude dôležité, aby ste pracovali dôsledne, samostatne a systematicky. Určite počítajte so samoštúdiom, je súčasťou našej práce, či ste junior alebo prácu konzultanta alebo iných modulov SAP robíte napr. 20 rokov. Významný podiel našich aktivít realizujeme remote.

Otázka: Čím budete pre INFORMA užitočný alebo užitočná?
INFORMA: Zvedavosťou, keď sa budete chcieť dozvedieť stále viac, vytrvalosťou sa stále učiť nové veci a presnosťou, to v prípade konzultanta je naozaj dôležité. Potrebujeme vás na posilnenie kapacít tímu (máme priveľa práce a potrebujeme ju rozdeliť medzi viacerých ľudí).

Otázka: Aká firma je INFORMA? 😊
INFORMA: V prvom rade - stabilná, vznikla v roku 1996, tak už má niečo za sebou. Pokojne, sú v nej mladí, v strednom veku aj starší, skúsení kolegovia. INFORMA je súčasťou MIBCON Group (pozostáva zo 7 firiem, v ktorých celkom pracuje cca 200 ľudí). Na Slovensku má INFORMA sesterskú spoločnosť MIBCON SK. Tvoria spolu spoločnosť MIBFORMA. Spolu je nás 25 v tíme na Slovensku. V INFORMA je príjemne. Sídli v súkromnej budove uprostred pokojnej časti Komárna. V areáli firmy máme vlastné parkovisko. V budove je dostatok miesta pre všetkých.

Vo voľnom čase kolegovia jazdia radi na bicykloch a zapájame sa do projektu Do práce na bicykli. Nájdete u nás aj takých, čo majú radi motorky, hudbu, a ešte všeličo iné.