SAP KONZULTANT/KA HCM

Pozícia zahŕňa nasledovné činnosti:
• Analýza potrieb, cieľov a procesov zákazníka, spolupráca na návrhu a design business procesov, konfigurácia riešenia SAP Human Capital Management (ďalej len HCM)
• Implementácia SAP HCM a podpora produktívnej prevádzky SAP HCM (cloud, on prem) tak, aby riešenie vyhovovalo potrebám zákazníkov a zároveň bolo v súlade so SAP Best Practices v oblasti procesov personalistiky
• Realizácia zákaznícky špecifických riešení v oblasti SAP HCM (personalistika a mzdy, časový manažment, rozvoj personálu a p.)
• Práca na migrácii dát z rôznych ERP systémov do SAP
• Testovanie zmien a podpora pri nasadzovaní zmien na základe dohodnutých štandardov so zákazníkom
• Hľadanie a oprava nájdených chýb/hlásení na portáli podpory, prevzatie iniciatívy pri riešení problémov
• Vykonávanie projektových úloh v požadovanej kvalite, dodávka dohodnutých výstupov v súlade s harmonogramom projektu a dohodnutým rozpočtom
• Realizácia školení
• Odborné poradenstvo/konzultácie aplikačnej podpory pre kľúčových používateľov
• Tvorba technickej a používateľskej dokumentácie

Požadované skúsenosti a predpoklady:
• Aspoň 3 roky pracovných skúseností ako konzultant/ka modulu HCM IS SAP (Human Capital Management = HCM), ideálne OM, PA, PY, TM
• Aspoň 3 roky praxe v oblasti implementácie a podpory prevádzky SAP HCM
• Znalosť a skúsenosti s HR procesmi (personalistika a mzdy)
• Orientácia v IT oblasti, znalosť Microsoft Office a záujem o nové technológie
• Znalosť anglického jazyka (B2) - často pracujeme na medzinárodných projektoch, potrebujete sa dobre dohovoriť a zároveň vedieť komunikovať aj písomne na úrovni
• Ochota cestovať (vodičský preukaz sk. B alebo verejná doprava)

Čo uvítame a už dnes je vašou výhodou:
• Znalosť SAP TRV
• Skúsenosti so SAP SuccessFactors
• Orientácia v ABAP prostredí
• Všeobecná znalosť ekonomických procesov
• Znalosť nemeckého jazyka alebo maďarského jazyka

Osobnostné predpoklady:
• Schopnosť pracovať samostatne
• Komunikatívna a zároveň analytická osobnosť so záujmom vždy nájsť pre zákazníka a koncového používateľa čo najlepšie riešenie, dokážete navrhovať vlastné riešenia
• Orientácia na potreby zákazníka (pochopenie očakávaní, vysvetlenie voľby riešenia)
• Záujem učiť sa nové veci
• Aktívny prístup v nachádzaní nových riešení
• Schopnosť samovzdelávania a samostatnosť pri vyhľadávaní informácií
• Hľadáme niekoho, kto zapadne do nášho tímu, a aj v prípade hektickejších okamihov bude ostatným parťákom

Čo ponúkame:
• Odpovedajúce platové ohodnotenie v závislosti od odbornosti, skúseností a praxe
• Ročná výkonnostná odmena v závislosti od dosiahnutých výsledkov
• Pružná pracovná doba
• Home office
• 3 dni na zotavenie/sick days ročne
• Možnosť dlhodobého odborného rozvoja aj zmeny smerovania v práci (konzultant - rôzne procesy, vývojár – rôzne programovacie jazyky, vedúci projektu, vedúci tímu a iné)
• Možnosť online a „naživo“ interných a externých workshopov a školení, dostupné vzdelávanie v rámci openSAP školení a Learning Hub
• Odporučte známeho/mu, zamestnáme ho/ju, vydrží s nami 6 mesiacov a získate odmenu
• Partia príjemných a šikovných ľudí, ktorých baví, čo robia
• Podpora nápadov, nových produktov a inovácií
• Priestor skúšať nové technológie
• Projekty pre zaujímavých zákazníkov zo SR, ČR, Maďarska a ďalších krajín
• Sebarealizácia, atmosféra slobodnej firmy


Pracovný pomer: TPP alebo freelancer (živnosť, s.r.o.)

Termín nástupu: Dohodou

Miesto práce:
Komárno – sídlo spoločnosti INFORMA, a.s.

Bratislava – sídlo spoločnosti MIBCON SK s.r.o.

Home office - každý z nás pracuje samostatne a pritom spolu ako tím, nezáleží na tom odkiaľ pracujete, zaujíma nás, aby ste prácu vykonávali dobre a profesionálne.

Priestory zákazníkov


Prosíme kandidátky a kandidátov, ktorí prejavili záujem o pracovnú pozíciu, aby poslali C.V. a optimálne aj motivačný list na e-mail info@informa.sk spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov v spoločnostiach INFORMA a.s. a MIBCON SK s.r.o. v tomto znení:

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:
Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnostiam INFORMA a.s., so sídlom Ulica gen. Klapku 23, Komárno 945 01, IČO: 34 140 352, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, vložka číslo 190/N (ďalej len INFORMA) a MIBCON SK s.r.o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 55630/B (ďalej len “MIBCON“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých INFORMA a MIBCON, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny MIBCON, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu.